http://
서버시간 간편메뉴
즐겨찾기 추가
트윗하기

kupis.konkuk.ac.kr 관련 커뮤니티 글


kupis.konkuk.ac.kr가 태그된 한마디들을 보는중... 전체보기
커뮤니티 게시판

아무렇게나 개념있는 마디

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   17:22:28  

****

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   10:31:31  

00

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   10:21:19  

skasma

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   10:18:27  

희희ㅈ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:44:18  

건대 경정시 10초뒤에 연다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:39:29  

하 조졋다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:37:25  

올클. 자러감

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:36:59  

희희ㅈ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:36:14  

올클했따 ㅜㅜ 고마워여 진리의 네이비즘

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:35:36  

와 졸라 다들 너무하네

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:34:52  

나인피씨방인 사람 배그나 같이 하자 ㄱㄱ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:33:17  

꺄아아아아ㅏ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기 1  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:33:01  

┗ 경영대 만ㄱ세~!!!!올클@@~!!!]

뭐~ 가뿐하게 올클 ~~~~ 77ㅑ 예디대 만세~!~!~!~ㅇㅅㅇ꾸룪ㄲ꿀루룪

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기 1  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:32:41  

┗ 누구냐 내 학점 가져간사람아

개꿀 ㅅㅅ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:32:32  

ㅈ댐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:32:31  

올클~!!~!@~!@~!@~!

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:31:59  

올킬 ㅅㄱ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:31:08  

올클~

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:30:53  

9시31분으로 밀림

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:30:32  

???????10시로 밀린거 어디에 떴음??

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:29:33  

건대 10시로 밀림;;;;

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:29:07  

건대 경영 3학년 복학생들 화이팅

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:29:06  

항항항 수강신청 서버 벌써 터졌닼ㅋㅋㅋㅋ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:28:55  

준범아 잘하자 ****야

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:28:28  

찐특) 10시로 밀렸다고 구라침

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:28:24  

3256

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:28:21  

말도 안되는소리 짖거리지마라

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:28:16  

망하자 애들아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:27:55  

으아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:27:50  

메롱

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:27:32  

ㅇㅈ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:27:22  

진솔아사랑해

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:27:16  

보이루~

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:26:29  

상식적으로 3학년인데 10시드립을 아직도 낚이겠냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:26:28  

10 시 어그로좀 끌지마 개 ****새끼들아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:26:20  

똥마렵다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:25:48  

건국대 수강신청이 왜 단국대로뜨냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:25:36  

헐 건대 10시로 밀림;;

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:25:34  

아 응가마려...망햇다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:25:23  

.

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:25:03  

사랑해요 십시일밥

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:24:58  

8시부터 와있었는데 10시 실화냐;;; 개오바탱

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:24:26  

희희

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:24:18  

10시냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:23:48  

??//

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:23:32  

명준과 규림의 이쁜사랑 기원합니다

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:23:21  

안녕

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:23:20  

10시로 밀렸다고 하는 애들 특징 : 못생겼음

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:59  

나같으면 자퇴한다 건대다닐바에

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:56  

명준 규림의 이쁜사랑 기원합니다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:53  

명준 규림의 이

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:39  

ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:34  

인성들 하고는

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:33  

똥싸고 오면 끝나있냐

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:29  

97 들 성공하즈아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:22:02  

가가가가가가!가!ㅏ가가가가가!!!

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:21:58  

진리의 네이비즘

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:21:29  

zz악마새기들아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:21:11  

서버가 뭘 터져;

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:20:56  

아니 왜 갑자기 10시로 미루는거야;;

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:20:24  

와 졸라 다들 너무하네

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:20:24  

9시31분으로 밀림

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:20:15  

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:20:00  

히유나안녕?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:19:57  

서버 터져서 다시 공지한데여

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:19:49  

제발 올클 후 제발,,,

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:19:37  

줫같다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:19:17  

아졸려

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:18:58  

뭘 10시로 밀려 ㅡㅡ 근거가 어딨냐 올려라

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기 2  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:18:49  

┗ 신난다 오를
┗ 신난다 오를옼르

ㄴㄴ 9시 반

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:18:33  

이거 몇초때 해야되냐 전에 보니까 친구랑 옆컴퓨터고 똑같이 네이비즘인데 1~2초 차이 나더만만

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:18:32  

화폐경제학 가즈아

 ♥ 좋아요 1   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:17:42  

애들 괴롭히지마...

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:17:28  

막학기는 후배들을 위해 신청 안하고 나중에 추가신청 하면 완전 멋진 선배 ㅇㅈ? ㅇ ㅇㅈ~

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:17:05  

진리의 네이비즘!

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:17:04  

아 수강신청 10시로 밀렸네;;

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:16:27  

아 10시;;;;

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:16:16  

10시로 안밀렸어요~ 구라쟁이들 말 믿지마세요 ㅋㅋ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:58  

아 ㅅㅂ 맨날 말도없이 미뤄 10시로 밀렸네

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:30  

올클가즈아

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:28  

양리바부

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:17  

dlarlgns
임기훈

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:14  

임기훈

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:05  

안밀렸지;;;당연히

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:15:05  

10시

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:14:41  

전공 제바류ㅠ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:14:28  

먼소리야 왜 10시로 밀림

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:14:22  

전공 5개 들어야하는데 수강바구니 다 터져서 ㅈ됐다~ 제발 성공하길ㅜ

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:14:17  

엥 건대 10시로 밀렸어요?????????????????

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:13:59  

하... 밀려버림

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:13:29  

김양르리리리바보

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:13:15  

9시30분 아니에요?

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:13:04  

김양리 바보

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:13:02  

10시

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:12:52  

건대 10시로 밀린거 실화냐고ㅠㅠ 따흑 일찍인났는데

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:11:15  

건대 10시로 밀린거실화냐고 따흑 ㅠ 일찍일어났는데

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:10:47  

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:10:01  

젭라 지구의 모든 생물들아 나에게 힘을

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:09:59  

하나만 하면 된다

 ♥ 좋아요   |   지워버려   |   답글쓰기  |  새창보기  |  트윗하기   |  kupis.konkuk.ac.kr   09:09:57  
이전     01    02    03    04    05     

kupis.konkuk.ac.kr가 태그된 한마디들을 보는중... 전체보기
홈으로 이동하고 서버시간 확인하기